อังคาร จันทาทิพย์


 อังคาร จันทาทิพย์ กวีซีไรต์ พ.ศ.2556 จากรวมบทกวี “หัวใจห้องที่ห้า”  เกิดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2517  ที่มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เริ่มเขียนบทกวีมาตั้งแต่เรียนมัธยม มี “พระไม้” เป็นครูกวีคนแรก จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสมาชิก “กลุ่มกวีหน้ารามฯ” อ่านเพิ่มเติม

อังคาร กัลยาณพงศ์


อังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนพระพุทธเจ้าหลวงอุปถัมภ์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช   เริ่มเรียนศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วไปเรียนที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานที่จัด พิมพ์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวรรณกรรมไทยมาเนิ่นนาน ด้วยลีลากลอนที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น กวีนิพนธ์ (2507), ลำนำภูกระดึง (2512), สวนแก้ว (2515), บางกอกแก้วกำสรวลหรือนิราศนครศรีธรรมราช (2512)  อ่านเพิ่มเติม

สมพงศ์ กรวด


   สมพงศ์ กรวด  นามปากกาของกวีชาวจังหวัดนครราชสีมา เขียนบทกวีมาตั้งแต่ทศวรรษ 2530 มีผลงานหนาตาในช่วงต้นทศวรรษ 2540 แหล่งตีพิมพ์ก็เช่น นิตยสารไรเตอร์ วารสารไรเตอร์กวีนิพนธ์ หนังสือพิมพ์ฐานสัปดาห์วิจารณ์ และเทคโนโลยีชาวบ้าน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านสง่าพัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม

ศิวกานท์ ปทุมสูติ


ศิวกานท์ ปทุมสูติ เกิดเมื่อที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๔๙๖  ที่บ้านวังหลุมพอง  ตำบลจรเข้สามพัน  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่ออายุย่าง ๑๔-๑๕ ปี ได้ฝึกหัดเป็นช่างตัดผม เปิดร้านตัดผมอยู่ในหมู่บ้านถิ่นเกิด และฝึกเป็นช่างปะยาง รับจ้างปะยางรถจักรยานไปพร้อมๆ กัน ต่อมาเข้ากรุงเทพฯไปเป็นช่างตัดผมอยู่ย่านตลาดสำเหร่  ทำงานไปด้วย อ่านเพิ่มเติม

ศิริวร แก้วกาญจน์


ศิริวร แก้วกาญจน์ เกิดเมื่อ 8 มีนาคม 2511 ที่เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เคยประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมืองรายสัปดาห์ และลาออกมาทำงานเขียนอย่างเดียวหลังเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สร้างสรรค์ผลงานได้หลายประเภททั้ง บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย ความเรียง สารคดี เพลง อ่านเพิ่มเติม

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ


ศักดิ์สิริ มีสมสืบ เกิดเมื่อ 23 สิงหาคม 2500 ที่จังหวัดชัยนาท ใช้ชีวิตในวัยเด็กเรียนชั้นประถม มัธยมตอนต้นที่อำภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนเพาะช่าง จนจบชั้นประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกจิตรกรรมสากล จบคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกศิลป-ศึกษา จาก วิทยาลัยครูพระนคร ได้ศึกษาศิลปะวรรณกรรมและปรัชญาจาก อ่านเพิ่มเติม

วีรศักดิ์ ยอดระบำ


วีรศักดิ์  ยอดระบำ กวีชาวใต้-จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นิยมไพร ใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในป่าทางภาคเหนือ มีผลงานเขียนไม่มากนัก ผลงานเล่มสำคัญคือ “นกเถื่อนเท่านั้นที่รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิยังจะมา” ประกอบด้วยบทกวีสั้นๆ เพียง 38 ชิ้น ความหนาเพียง 64 หน้า แต่ใช้เวลาเขียนนานถึง 7 ปี คือระหว่าง พ.ศ.2523-2530 พิบูลศักดิ์ อ่านเพิ่มเติม

วิสา คัญทัพ


 วิสา  คัญทัพ เกิดที่ลพบุรี เรียนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษาจาก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา แล้วเข้าศึกษาต่อที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้นำนักศึกษาทำกิจกรรมการเมืองในมหาวิทยาลัย จนถูกอธิการบดีสั่งลบชื่อพร้อมเพื่อนรวม 9 คน กระทั่งเกิดกรณีชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 21–22 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เข้าสู่วงการหนังสือโดยเริ่มต้นร่วมกับเพื่อนจัดทำหนังสือ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต” และเขียนเพลงเพื่อชีวิต อ่านเพิ่มเติม