Home

  • ชมจันทร์ เป็นนามปากกาสำหรับเขียนบทกวีของไพลิน รุ้งรัตน์ หรือชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เกิดเมื่อ 5 มิถุนายน 2493 ที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดพลับ (จันทบูรชีบาอุทิศ) พ.ศ.2502 เรียนต่อมัธยมตอนต้นที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ พ.ศ.2508 มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท พ.ศ.2510 จบปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515 ในปีเดียวกันก็เข้ารับราชการที่กองกลางสำนักเลขาฯคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี แต่ก็ลาออกในเวลาไม่นานนัก ก่อนจะไปเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เธอมีงานเขียนมากมาย ทั้งบทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย บทวิจารณ์ สารคดี โดยใช้นามปากกาหลากหลาย เช่น ไพลิน รุ้งรัตน์ บัวแพน นันทพิสัย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s