Home

พนม นันทพฤกษ์ หรือ สถาพร ศรีสัจจัง เกิดเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2493 ที่อำเภอเมือง พัทลุง เป็นกวีต้นแบบที่สำคัญคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา ระหว่างศึกษาที่เชียงใหม่เคยทำกิจกรรมการเมืองร่วมกับเพื่อนในนามกลุ่ม “วลัญชทัศน์” ผลงานวรรณกรรมที่สำคัญ เช่น  รวมเรื่องสั้นกวีนิพนธ์(เขียนร่วม) “เจ้าชื่อทองกวาว” รวมเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ ก่อนไปสู่ภูเขา ยืนต้านพายุ นวนิยาย  “เด็กชายชาวเล” บองหลา “ทุ่งหญ้า ป่าสูง และวันรุ้งทอสาย” ดั่งผีเสื้อเถื่อน รวมเรื่องสั้น ดาวที่ขีดเส้นฟ้า และรวมกวีนิพนธ์ เช่น คือนกว่ายเวิ้งฟ้า, ที่ว่ารัก-รักนั้น, ณ เพิงพักริมห้วย, ทะเล ป่าภู และเพิงพัก  พนม นันทพฤกษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และต่อมาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2548 ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s