Home

  • วันรวี รุ่งแสง เกิด 26 มิถุนายน 2505 ที่ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อเขียนบทกวีและเรื่องสั้นในนิตยสารสตรีสาร จนได้รางวัลวรรณกรรมสาวหนุ่มของสตรีสารและสมาคมภาษาและหนังสือฯ และเคยได้รางวัลปราศ ราหุล ปี 2539 จากบทกวี “เธอ-ฉัน,เรา-,กับเงาอดีต” วันรวีเรียนจบปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2526 และจบปริญญาโทที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2532 เขียนบทกวีมากว่า 30 ปี มีผลงานต่อเนื่องในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ ผลงานกวีนิพนธ์เล่มที่สำคัญ เช่น เรือใบไม้, นาฏลีลาดอกไม้, เขียนโลก, แผ่นดินดอกไม้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s